ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (GDPR Policy)

Πολιτική Ενημέρωσης: Στο Trader’s Diary σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και η προστασία αυτών υπήρξε πάντα μια από τις βασικές μας αρχές. Για τον λόγο αυτό το Trader’s Diary εναρμονίζεται με τον Νέο Κανονισμό της Ε.Ε περί της προστασίας των προσωπικών Δεδομένων ( GDPR ) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μάϊου 2018. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας, έτσι ώστε να συνεχίσετε νόμιμα να συμμετέχετε και να λαμβάνετε, είτε γενικές είτε και ειδικά εξατομικευμένες ενημερώσεις, νέα και αναλύσεις, όπως ακριβώς κάναμε ως τώρα μαζί.

Ποιος είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας? Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στο Trader’s Diary, είναι ο Διαχειριστής του Ιστολογίου Βασίλειος Μαρκάκης Email: [email protected] και χρειάζεται την συγκατάθεση σου έτσι ώστε να σου στέλνει. ΕΙΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ και να σου προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση μέσω Email, Newsletter, Sms , Viber και Social Media. Μετά την συγκατάθεσή σας, θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης στο email που μας έχετε δηλώσει.

Για ποιο λόγο χρειάζεται η Συγκατάθεσή μου? Για να σας στέλνουμε στο email ή και στα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που μας δηλώσατε, είτε γενικές είτε και ειδικά εξατομικευμένες ενημερώσεις, νέα και αναλύσεις που αποτελούν κάθε φορά το αντικείμενο ενασχόλησης, λειτουργίας και συμμετοχής στο ιστολόγιό μας π.χ. θεμελιώδεις, τεχνικές, οικονομικές, πολιτικοοικονομικές, νομικές, γεωστρατηγικές, κοινωνικοοικονομικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές κ.λ.π. αναλύσεις, άρθρα, νέα και ενημερώσεις. Επίσης, για να απολαμβάνετε, σύμφωνα με τους όρους αποδοχής και αποποίησης ευθύνης του ιστολογίου, την ελεύθερη συμμετοχή, εμπειρία χρήσης και επικοινωνίας μέσω αυτού με εμάς και τα μέλη του.

Που Διαβιβάζονται τα Δεδομένα μου: Το Trader’s Diary δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, χωρίς δικής σας ειδική έγγραφη συγκατάθεση, με εξαίρεση τις Δημόσιες Αρχές και εφόσον υποχρεούται σε αυτό, σύμφωνα με το Νόμο.

Για ποιο σκοπό επεξεργάζεστε τα δεδομένα μου: Μόνο για λόγους ασφαλείας και παροχής δικαιώματος πρόσβασής σας στο ιστολόγιο, για όσο είστε μέλη του.

Ποια Προσωπικά μου δεδομένα επεξεργάζεστε: Επεξεργαζόμαστε (αποθηκεύουμε και αρχειοθετούμε δηλαδή) μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα μας δηλώνετε κατά την Αίτηση Εγγραφής σας, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, το email, τον αριθμό τηλεφώνου, την πόλη κατοικίας και την διεύθυνση (url) στο facebook αν έχετε.

Έχει το μέλος δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα; Ναι.

Έχει το μέλος δικαίωμα διόρθωσης στα προσωπικά του δεδομένα; Ναι.

Έχει το μέλος δικαίωμα διαγραφής στα προσωπικά του δεδομένα; Ναι.

Έχει το μέλος δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης; Ναι.

Έχει το μέλος δικαίωμα να σας καταγγείλει στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα? Ναι, εφόσον δεν τηρήσουμε το Νόμο και τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας, σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Πώς μπορώ να υποβάλλω Καταγγελία εάν επιθυμώ? Μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, μέσω του Τηλεφωνικού της Κέντρου (+30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628). Για την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με την Αρχή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  1.  για την υποβολή προσωπική σας Καταγγελίας, στο [email protected]
  2.  για την γνωστοποίηση περιστατικών παραβίασης σε βάρος τρίτων, στο [email protected]
  3.  για κάθε άλλο ζήτημα, στην κεντρική διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αρχής, ήτοι στο [email protected]