Προσφατα αρθρα

  • Διαγράμματα ΓΔ

    ΓΔ εβδομαδιαίο. Και αυτή τη φορά ο ΓΔ ακολούθησε παρόμοιο μοτίβο με τις προηγούμενες φορές. Καθοδική απόκλιση τιμών ΡΣΙ 14...
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

    Δεν έλαβε χώρα αξιόλογη τεχνική μεταβολή. Επί του γραφήματος επισημαίνονται οι πλησιέστερες στηρίξεις και αντιστάσεις. Δεν έλαβε χώρα αξιόλογη τεχνική...
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ S&P500 & DAX

    Όπως ακριβώς αναμέναμε, ο Αμερικανικός δείκτης αντέδρασε ανοδικά μόλις λίγες μονάδες πάνω από την κρίσιμη στήριξη των 3841 μον., απ’...